Friday, 16 December 2011

Nama-nama Hari Kiamat

ERTI KIAMAT

Dari segi bahasa - Bermaksud kebangkitan
Dari segi Istilah - Hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia
dibangkitkan semula.
DALIL WAJIB PERCAYA KEPADA HARI KIAMAT
ان الـساعة لأتية لا ريب فيـها ولـكن أكـثر الـناس لا يؤمنون(59)
Maksudnya;
“ Sesungguhnya hari Kiamat pasti akan datang , tidak ada keraguan
Padanya , akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman “( surah al-Ghafir ayat 59)

BAHAGIAN KIAMAT

1. Kiamat Sughra ( kecil ) – Kematian seseorang
2. Kiamat Kubra ( besar ) – Kemusnahan dan kehancuran seluruh alam

NAMA-NAMA HARI KIAMAT

Dalam al-Qur’an Allah SWT juga menggunakan nama-nama lain bagi kiamat.Antaranya
Ialah seperti berikut::-

Nama-nama lain bagi Kiamat
Maksudnya
1. Yaumul Hisab
Hari perhitungan
2. Yaumul Jaza’
Hari pembalasan
3. Yaumut Tanad
Hari panggil memanggil
4. Yaumul Fasl
Hari keputusan
5. Yaumud Diin
Hari pembalasan
6. Yaumun Nusyur
Hari kembali
7. Yaumul Waqi’ah
Hari yang mesti berlaku
8. Yaumur Rajifah
Hari Gempa
9. Yaumut Taammah
Hari Bencana
10.Yaumul Hasyar
Hari perhimpunan
11.Yaumul Ghaasiah
Hari Pengsan
12.Yaumul Wa’iid
Hari ancaman
13.Yaumul Haaqqah
Hari peristiwa besar
14.Yaumul Qari’ah
Hari yang menggemparkan
15.Yaumul Zalzalah
Hari Kegoncangan/ gegaran
16.Yaumul Ba’ath
Hari kebangkitan
* nota khas untuk anak muridku

No comments: